Στις 26 Οκτωβρίου ξεκίνησε η μηνιαία τακτική διανομή η οποία
ολοκληρώθηκε την 31 η Οκτωβρίου 2022 εγκαταστάσεις της ΕΛΕΘΣΥ-HRF στην
Αθήνα. Περίπου 350 οικογένειες προσήλθαν με τάξη και πήραν τα απαραίτητα είδη
που αφορούν στη διατροφή τους καθώς και ενδύματα. Για τα τρόφιμα της διανομής
φρόντισε το HRF και ο Όμιλος Ν. Κωνσταντόπουλου και το Κοινωνικό Παράρτημα
του Συλλόγου των Αθηναίων.
Η διανομή πραγματοποιήθηκε τηρουμένων κανόνων για την ασφάλειά τους
ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός υπό την καθοδήγηση της επικεφαλής των
εθελοντριών κας Μαρίας Σιούρδη, με την παρουσία και προσφορά των εθελοντριών,
Σούλας Μπελλη, Αντωνίας Παντουβάκη και Έμυς Σπανού.
Για τη μηνιαία διανομή τροφίμων μας στήριξαν επίσης η Τράπεζα Τροφίμων,
η εταιρεία Μπαρμπα-Στάθης, η Αγροβιμ, η ΦΡΗΣΛΑΝΤ ΚΑΜΠΙΝΑ.

2022-12-13T14:19:09+02:00