Νέα2020-02-13T19:18:19+02:00

Τα νέα μας

Απλώνουμε το χέρι σε όλους όσοι χρειάζονται υλική και κοινωνική στήριξη και γινόμαστε δίαυλος επικοινωνίας ώστε να μην βιώσουν τον κοινωνικό αποκλεισμό.

June 2022

April 2022

March 2022

February 2022

December 2021

November 2021