Κοινωνική Στήριξη2019-07-09T15:11:00+02:00

Κοινωνική Στήριξη

Οι καθημερινές δυσκολίες επιβίωσης που αναγκάζονται ν’ αντιμετωπίζουν πολλοί από τους συνανθρώπους μας, προσπαθώντας να ισορροπήσουν σε συνθήκες που πολλές φορές συνθλίβουν την όποια δύναμη θέλησης και σπάνε τις όποιες αντιστάσεις, δημιουργούν ψυχικές ανάγκες που είναι ιδιαίτερα έντονες και απαιτούν ειδική αντιμετώπιση.  Σ’ αυτή την ανάγκη ανταποκρίθηκε η ΕΛ.ΕΘ.ΣΥ., δημιουργώντας την «γραμμή αλληλεγγύης». Η δράση αυτή συνίσταται στην συνεργασία με έμπειρη Κοινωνική Λειτουργό, η οποία προσφέρει εθελοντικά κάθε απαιτούμενη βοήθεια στους ανθρώπους που χρειάζονται ψυχοκοινωνική στήριξη.