Νέα2020-02-13T19:18:19+02:00

Τα νέα μας

Απλώνουμε το χέρι σε όλους όσοι χρειάζονται υλική και κοινωνική στήριξη και γινόμαστε δίαυλος επικοινωνίας ώστε να μην βιώσουν τον κοινωνικό αποκλεισμό.

October 2021

September 2021

July 2021

June 2021

May 2021